ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ: Ένα ποίημα

Τ’  ανύπαρκτου χρόνου τα υπαρκτά   Αγρυπνώ με ήχους σιωπής στη νύχτα του αμετακίνητου χρόνου. Ροή νερών απόμακρου ποταμού εκεί και του ρολογιού της πόλης ψηλά στο λόφο που, βαριεστημένο, [ … ]