Η Σαπφώ για την Άνοιξη – απόδοση: Τασούλα Καραγεωργίου  

ἦρος ἄγγελος ἰμερόφωνος ἀήδων   (Σαπφώ, Lobel-Page 136)   τῆς ἄνοιξης ἄγγελος, ἀηδόνι, φωνὴ ποὺ τοὺς πόθους ξυπνάει…      

0 σχόλια

Γεωργία Παπαδάκη, Μητρική γλώσσα: Τανυσίπτερος  

     Ένα βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας είναι η ευκολία με την οποία συνέθετε λέξεις, δημιουργούσε σύνθετα και παράγωγα, και εμπλούτιζε το λεξιλόγιό της. Παράδειγμα, το σύνθετο επίθετο…

0 σχόλια