ΞΕΝΟΦΑΝΗ (βλ. σχόλιο 1) αποσπάσματα -Μετάφραση Γεωργία Παπαδάκη

B15, B16              Όμως εάν τα βόδια και τα άλογα ή τα λιοντάρια είχαν χέρια,    για να μπορούνε με τα χέρια αυτά να ζωγραφίζουν    κι έργα να κάνουνε…

0 Comments