Παυλίνα Παμπούδη: ΜΙΛΤΟΣ ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ – Σαν σήμερα, 29/3/2005, εισέδυσε ολόσωμος στην Ποίηση του…

Οι ποιητές είναι σαν τα άρρωστα παιδιά που τα τάζουν οι μάνες τους στην Παναγία (έλεγε ο ίδιος).   Ήμουνα ένα κίτρινο πουλί / σαν αυτά που ζωγράφιζε / ο…

1 Comment