Γεωργία Παπαδάκη: Παιδεία    

     Αυτή η ιδιαίτερης εννοιολογικής βαρύτητας λέξη σχηματίζεται από το ρήμα παιδεύω, που είναι παράγωγο του ουσιαστικού παῖς-δός, και είχε την έννοια του ανατρέφω και διδάσκω, εκπαιδεύω, αργότερα προσέλαβε και…

0 σχόλια

Γεωργία  Παπαδάκη:  ΑΝΘΡΩΠΟΣ  

       Το ουσιαστικό ἄνθρωπος είναι μία από τις παλαιότερες ελληνικές λέξεις, καθώς τη συναντούμε ήδη στη Γραμμική γραφή Β΄ με τον τύπο α-to-ro-qo.        Για την ετυμολογία της έχουν διατυπωθεί…

0 σχόλια