Γιώργος Βέης: Πριν και μετά από κάθε ταξίδι

           1. Αφορμές για μια επανεκκίνηση        Οι συνταξιδιώτες μας, για να μας γνωρίσουν καλύτερα, θέλουν αυτή τη φορά να τους δανείσουμε ένα μεγάλο μέρος…

0 σχόλια

Γιώργος Βέης: Αφορμές

 α)  Έχω την εντύπωση ότι γράφομαι. Ότι μαζί με το κείμενο εκταμιεύεται ένας συγκεκριμένος αριθμός κυττάρων μου για μια από κοινού δημιουργία κειμενοηχο-ινών. Η σωματικότητα συμμετέχει δηλαδή απολύτως στη γείωση…

0 σχόλια