ΞΕΝΟΦΑΝΗ (βλ. σχόλιο 1) αποσπάσματα -Μετάφραση Γεωργία Παπαδάκη

B15, B16              Όμως εάν τα βόδια και τα άλογα ή τα λιοντάρια είχαν χέρια,    για να μπορούνε με τα χέρια αυτά να ζωγραφίζουν    κι έργα να κάνουνε…

0 σχόλια

Βακχυλίδης: Παιάνας για την ειρήνη – απόδοση: Παυλίνα Παμπούδη

Η κραταιά ειρήνη πλούτο γεννά, και άνθη τραγουδιών γλυκόλαλων για τους θνητούς, κνίσα για τους θεούς από μοσχάρια και πυκνόμαλλα αρνιά που αχνίζουν στην χρυσή φωτιά των λαξευτών βωμών.  …

1 σχόλιο