Γεωργία Παπαδάκη : ΑΕΡΣΙΝΟΟΣ  ‒  ΑΝΘΟΣΜΙΑΣ

      Οι δύο παραπάνω ωραίες, εύηχες λέξεις απαντούν στα αρχαία κείμενα να συνοδεύουν το ουσιαστικό οἶνος, όπως και το επίθετο νεκταροσταγής, στο οποίο αναφερθήκαμε στο κείμενό μας της 10ης Απριλίου 2019.…

0 σχόλια

Γεωργία Παπαδάκη : Ύφαλος  ‒  Σχοινί

      Δύο ενδιαφέρουσες για την προέλευσή τους ελληνικές λέξεις  ‒ η πρώτη έχει μείνει αμετάβλητη στο διάβα των αιώνων, η άλλη διαφοροποιείται ως προς την κατάληξη ‒ τις οποίες θα…

0 σχόλια

Γεωργία Παπαδάκη, Μητρική γλώσσα: Πυρσοχαίτης 

    Αυτή η ωραία σύνθετη λέξη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με την παραστατική ποιητικότητά της απαντά σε έναν στίχο του ποιητή Βακχυλίδη. ΄Εχει σχηματιστεί από το επίθετο πυρσ(ρ)ός –ή –όν,…

0 σχόλια

Γεωργία  Παπαδάκη – Μητρική γλώσσα:                       ΧΑΙΡΕΤΕ  ‒  ΓΕΙΑ

       Στην καθημερινή μας ζωή έχουμε τις παραπάνω λέξεις ως καθιερωμένο τρόπο χαιρετισμού ή αποχαιρετισμού, όπως συνέβαινε και στην αρχαιότητα‒  εμείς χρησιμοποιούμε επίσης και τον σύνθετο, με δύο λέξεις, χαιρετισμό…

0 σχόλια

Γεωργία Παπαδάκη: Νυστακτής  

       Άλλη μία ποιητική λέξη ανασύρουμε από το παρελθόν, το νυστακτής, που   προσδιορίζει το ουσιαστικό ὕπνος. Παράγεται από το ρήμα νυστάζω, παράγωγο αυτό, κατά μία άποψη, του νευστάζω (← νεύω…

0 σχόλια

Γεωργία Παπαδάκη: Άγω και φέρω – Σέρνω / τραβώ (κάποιον) από τη μύτη

      Αυτές οι δύο εκφράσεις του καθημερινού μας λόγου έχουν φθάσει ώς τις μέρες μας από τους αρχαίους χρόνους.       Και πρώτα η φράση ἄγω καὶ φέρω (ἄγομαι καὶφέρομαι στην…

0 σχόλια

Γεωργία  Παπαδάκη:  ΑΝΘΡΩΠΟΣ  

       Το ουσιαστικό ἄνθρωπος είναι μία από τις παλαιότερες ελληνικές λέξεις, καθώς τη συναντούμε ήδη στη Γραμμική γραφή Β΄ με τον τύπο α-to-ro-qo.        Για την ετυμολογία της έχουν διατυπωθεί…

0 σχόλια

Γεωργία  Παπαδάκη:    ΕΠΑΝΘΕΩ — ΕΞΑΝΘΕΩ

Το ρήμα ἐπανθέω  ( ἐπί + ἀνθέω ) της αρχαίας ελληνικής σημαίνει κατά λέξη «ανθίζω». Κυρίως όμως χρησιμοποιήθηκε με μεταφορική σημασία για κάτι που σχηματίζεται πάνω σε μια επιφάνεια, προσδίδοντας…

0 σχόλια

Γεωργία  Παπαδάκη:  ΚΤΕΝΙΖΩ (κείμενο) 

      Η λέξη κτενίζω έχει και αυτή επιβιώσει αναλλοίωτη από την αρχαία ελληνική γλώσσα και είναι  παράγωγο του ουσιαστικού κτείς,-ενός, (ὁ) = κ(χ)τένι, κ(χ)τένα (μεταγενέστεροι  τύποι του ίδιου ουσιαστικού). Είναι…

0 σχόλια

Γεωργία  Παπαδάκη: ΓΟΗΣ  

       Η λέξη αυτή, που σήμερα δηλώνει τον άνθρωπο ο οποίος σαγηνεύει με την ομορφιά του και την ακτινοβολία του, στην αρχαία ελληνική είχε διαφορετικές σημασίες.        Κατ’ αρχάς, το…

0 σχόλια