Σταμάτης Κυριάκης: Η ΠΟΤΑΜΙΣΙΑ ΜΑΡΙΔΑ ΤΟΥ ΑΠΡΑΟΥ

Η ποταμίσια μαρίδα του Απραού   Η ποταμίσια μαρίδα θεωρείται από  του  ιχθυολόγους  είδος υπό εξαφάνιση.  Άλλοι, πάλι,  συνάδελφοί τους ισχυρίζονται ότι έχει ήδη εξαφανισθεί και η συντήρηση του μύθου…

1 Comment