Γεωργία Παπαδάκη: ΤΟΚΟΣ  ‒  ΕΝΕΧΥΡΟ  ‒ ΥΠΟΘΗΚΗ

       Σε συνέχεια του κειμένου μας με θέμα το όνομα «τράπεζα» (12/6/2021 ),  θα δούμε εδώ τις παραπάνω, σχετικές με τραπεζικές συναλλαγές, λέξεις.        Και πρώτα το ουσιαστικό τόκος. Προέρχεται από το…

0 Comments