Θανάσης Ν. Παπαθανασίου, Χριστουγεννιάτικες ανατροπές

Ανατροπές Χριστουγεννιάτικες  Τις μέρες των Χριστουγέννων οι στοχασμοί μας είναι προφανώς αμέτρητοι, για αμέτρητες έγνοιες. Νομίζω όμως πως έχει ξεχωριστή σημασία, κάποιοι στοχασμοί μας να αφορούν καθαυτά τα Χριστούγεννα. Η…

0 Comments