Γιώτα Μπιλίρη: Θέλετε να αποθηκευτούν οι αλλαγές;  Ναι    Όχι   Άκυρο

Η γιορτή τέλειωνε πάνω στο σερβάν. Γλιστρούσε μακριά η μουσική τους. Η μιμόζα στο στεγνό βάζο δεν προσπαθούσε καν να πουδράρει τη μύτη της. Το αντισκορικό στις ντουλάπες είχε απορροφήσει…

1 σχόλιο