Γεωργία Παπαδάκη, Άνθρακες ο θησαυρός / Περί όνου σκιάς      

     Αυτές οι δύο φράσεις είναι παροιμίες της αρχαιότητας που έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα, και τις παρουσιάζουμε εδώ σε ένα απόσπασμα από τον διάλογο του Λουκιανού* Ἑρμότιμο. Η πρώτη παροιμία,…

0 Comments