Γεωργία Παπαδάκη. ΚΝΩΔΑΛΟ ⸺ ΞΟΑΝΟ ⸺ ΜΟΡΜΟΛΥΚΕΙΟ κ. ά.

  Στο παρόν άρθρο θα ασχοληθούμε με λέξεις υβριστικού ή μειωτικού περιεχομένου που έχουν περάσει αυτούσιες από την αρχαία στη νέα ελληνική γλώσσα και αγνοούμε την προέλευσή τους. Κατά πρώτον…

0 Comments

Γεωργία Παπαδάκη.     ΟΦΡΥΟΕΙΣ

  Μία αρχαιότατη (ομηρική) λέξη, μεγαλόπρεπη, εύηχη και εξαιρετικά  παραστατική  είναι το επίθετο ὀφρυόεις- εσσα-εν. Είναι παράγωγο τού ουσιαστικού ὀφρῦς-ύος (ἡ)= φρύδι (← μεσαιωνικό ὀφρύδιον, υποκοριστικό τού ὀφρῦς) και σημαίνει…

0 Comments

Γεωργία Παπαδάκη. ΚΛΕΦΤΗΣ και άλλα συναφή…ευγενή επαγγέλματα στην αρχαία Ελλάδα.

  Η λέξη «κλέφτης» είναι ο μεσαιωνικός τύπος τού αρχαίου ουσιαστικού κλέπτης, το οποίο παράγεται από το ρήμα κλέπτω (ομόρριζα: κλοπή, κλοπιμαῖος, κλεψύδρα,1 κλεψιά, κλέψιμο κ. ά.). Κλέφτες υπήρχαν, υπάρχουν…

0 Comments
Read more about the article Γεωργία Παπαδάκη.   ΑΛΙΜΕΝΟΣ
ASCII Kolor stitching | 17 pictures | Size: 8107 x 1929 | Lens: Fisheye | RMS: 3.06 | FOV: 260.76 x 58.33 ~ 9.56 | Projection: Mercator | Color: LDR |

Γεωργία Παπαδάκη.   ΑΛΙΜΕΝΟΣ

  Μία ωραία λέξη και χρήσιμη για τη συνοπτικότητα του λόγου, η οποία  όμως δεν διατηρήθηκε ώς τις μέρες μας, είναι το επίθετο ἀλίμενος-ον. Σχηματίζεται από το στερητικό μόριο α-…

0 Comments

Γεωργία  Παπαδάκη.  ΓΑΙΑ  ΠΥΡΙ  ΜΙΧΘΗΤΩ

Η παραπάνω φράση απαντά σε έναν από τους δύο σωζόμενους στίχους ενός ανώνυμου αρχαίου ποιητή ⸺ τους παρουσιάζουμε στο τέλος του άρθρου ⸺ κατέστη παροιμιακή και έχει διασωθεί μέχρι σήμερα…

0 Comments

Γεωργία Παπαδάκη.   ΚΑΠΗΛΕΙΟ κ. ά.

Η λαϊκότροπη και παρωχημένη λέξη «καπηλειό»= ταβέρνα, κρασοπουλειό είναι ο ελαφρώς διαφοροποιημένος τύπος του αρχαίου καπηλεῖον (τό) που επιβίωσε ώς τις μέρες μας μαζί με τα ομόρριζά του: κάπηλος (→κάπελας),…

0 Comments

Γεωργία Παπαδάκη. ΚΑΛΛΙΡΡΟΟΣ  ⸺ ΕΛΙΚΟΡΡΟΟΣ

  ΄Αλλα δύο ωραιότατα επίθετα της αρχαίας Ελληνικής, συνδυασμός μελωδικότητας και ανάγλυφης παραστατικότητας. Είναι σύνθετα και έχουν κοινό το δεύτερο συνθετικό τους, το ουσιαστικό ῥοή.          Το καλλίρ(ρ)οος-ον, με πρώτο…

0 Comments

Γεωργία Παπαδάκη. Τα ΨΑΡΙΑ ως τροφή των αρχαίων Ελλήνων και άλλα πλάσματα της θάλασσας. Μέρος Β (Π-Χ)

  Στη μνήμη τού πατέρα μου   Στην αρχαιότητα το ψάρεμα, το οποίο τροφοδοτούσε το τραπέζι των Ελλήνων με το αγαπημένο τους έδεσμα, ήταν ένα επάγγελμα που δεν το είχαν…

0 Comments

Γεωργία Παπαδάκη. Tα ΨΑΡΙΑ ως τροφή των αρχαίων Ελλήνων και άλλα πλάσματα της θάλασσας . Μέρος Α (Α-Ο)

Στη μνήμη του πατέρα μου   Σε προγενέστερο άρθρο μας1 αναφερθήκαμε στην αγάπη των αρχαίων για την ψαροφαγία ή μάλλον στο πάθος που έτρεφαν για τα ψάρια. Αυτό ίσχυε και…

0 Comments

Γεωργία Παπαδάκη.      ΛΑΘΙΚΗΔΗΣ ⸺ ΛΑΘΑΝΕΜΟΣ

Μέσα από τον απέραντο θαυμασμό και τον αστείρευτο έρωτα που τρέφω για την αρχαία ελληνική γλώσσα, έχω ξεχωρίσει έναν ικανό αριθμό λέξεων τις  οποίες διαφυλάττω στο θησαυροφυλάκιο του νου και…

0 Comments