ΕΠΙΚΡΑΤΗ (βλ. σχ. 1) απόσπασμα (βλ. σχ. 2). Μετάφραση: Γεωργία Παπαδάκη

Α. Τι κάνουνε ο Πλάτωνας, ο Σπεύσιππος 3 και ο Μενέδημος; 4       Με τι τούτη την ώρα ασχολούνται;       Τι τους απασχολεί και ποιο το ζήτημα που ερευνούν;      …

0 Comments

ΚΩΣΤΑΣ Ζ. ΚΑΠΕΛΩΝΗΣ: Εκπαιδεύοντας την τέχνη…Του Θεάτρου

 Οι αρχαίοι δεν έκαναν διάκριση μεταξύ τεχνιτών και καλλιτεχνών. Οι τεχνίτες των καλών τεχνών δεν ήσαν ανώτεροι από τους τεχνίτες των πρακτικών εφαρμογών, όπως εμείς νομίζουμε σήμερα. Μετέπειτα και επί…

0 Comments