Ανθούλα Δανιήλ: Jean -Michel Guenassia, Το βαλς των δέντρων και του ουρανού, Μετάφραση, Ειρήνη Αποστολάκη, Εκδ. Πόλις, 2017

Μόνο από την απόσταση του χρόνου  δείχνουν τα πράγματα την αλήθεια τους και την αξία τους. Η συγχρονία δεν συμφωνεί με τη διαχρονία και μόνος δίκαιος κριτής, ο χρόνος, έρχεται…

0 Comments