Γεωργία  Παπαδάκη: Η ποίηση

Εγώ, που από ανεπίγνωστη πίνω πηγή             Εγώ, που κυνηγώ το άγνωστο πραγματικό             Εγώ, που με το μέλος και τη σάρκα την παλλόμενη                                       των                                             λέξεων                                                        υπάρχω…

0 Comments