Έφη Φρυδά: Δάση-Ναοί και Ποιητές

  Αφιέρωμα στα δάση που τώρα αλλάζουν μορφή, τα δέντρα που μες στο χειμώνα μοιάζουν ξερά κούτσουρα, που μοιάζουν σε ύπνωση, πετούν βλαστάρια, φτεράκια τρυφερά σαλεύουν, ανοιχτοπράσινα, υπόλευκα σχεδόν, το…

1 Comment

 ΛΥΣΙΑ Υπέρ του Ερατοσθένους φόνου απολογία (19-27) Μέρος ΙΙΙ (Μοιχεία στην αρχαία Αθήνα) – Μετάφραση Γεωργία Παπαδάκη

Κι εκείνη στην αρχή αρνιόταν (τα πάντα) και έλεγε να κάνω ό,τι θέλω,  γιατί δεν ήξερε τίποτε· όταν όμως εγώ αναφέρθηκα στον Ερατοσθένη και της είπα πως αυτός είναι ο…

0 Comments