Αναστάσιος Στέφος: ΜΝΗΜΗ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ – ΠΛΑΚΑ (1939-2022)

            Στις 13 Ιουνίου 2022 έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή, μετά από σύντομη ασθένεια, η Μαρίνα Λαμπράκη – Πλάκα, η μακροβιότερη διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης και η πρώτη γυναίκα καθηγήτρια…

0 Comments

Λένη Ζάχαρη:  Περί παιδιών και Παιδείας…

Το Υπουργείο Παιδείας φαίνεται πως αν κάτι γνωρίζει πολύ καλά είναι η πρόσθεση, η αφαίρεση, ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση. Είναι δε γεγονός πως δεν τα έχει μάθει πρόσφατα, αλλά…

0 Comments

Γεωργία Παπαδάκη: Παιδεία    

     Αυτή η ιδιαίτερης εννοιολογικής βαρύτητας λέξη σχηματίζεται από το ρήμα παιδεύω, που είναι παράγωγο του ουσιαστικού παῖς-δός, και είχε την έννοια του ανατρέφω και διδάσκω, εκπαιδεύω, αργότερα προσέλαβε και…

0 Comments