Κωνσταντίνος Μπούρας: Χορός, η παιδική ηλικία τής ψυχής στην επίγεια περιπέτειά της.  

Για να θυμηθούμε το περίφημο αίνιγμα τής Σφιγγός «εν αρχή ήταν το μπουσούλημα, μετά το μπαμπάλισμα (λόγος άνευ αποχρώντος λόγου), αμέσως μετά ο ορθοπόδησις κι εν τέλει η κατά-σκήνωσις». Βλέποντας…

0 Comments