Χρ. Δ. Αντωνίου: Η χαμηλόφωνη τόλμη, Συλλογικό έργο, Εκδόσεις Νίκας, 2023.

Σε γενικές γραμμές, στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, το κυρίαρχο λογοτεχνικό λόγο τον επιβάλλουν οι άντρες και όχι οι γυναίκες. Το έργο των ποιητριών αποτιμάται, συνολικά σχεδόν, αρνητικά και…

0 Comments