Βάλτερ Πούχνερ: Παυλίνα Παμπούδη, Χάρτινη Ζωή. Μυθιστορία, (ένα ιδιωτικό χρονικό του 20ού αιώνα). Δεύτερη γραφή/αντιγραφή, με προσθήκες και αφαιρέσεις, Αθήνα, Ροές 2023 (α΄ έκδοση 2002) σελ. 384, εικόνες.

Ένα γενεαλογικό δέντρο μιας οικογένειας με τον πρόγονο στην κορυφή μοιάζει με φυσιολογικό δέντρο, αν αφαιρέσουμε τον κορμό και τις ρίζες που οδηγούν πλέον στο μέλλον. Ή και με φιλολογικό…

0 Comments