Κωνσταντίνος Μπούρας: Στεύη Γ. Τσούτση, Να θυμηθώ να (μη) φάω, εκδόσεις Νίκας, Αθήνα 2023, σελ. 128

Έτσι για να ευθυμήσουμε λίγο. Μας τάραξε ετούτο το καλοκαίρι. Μας πήρε και μας σήκωσε. Μας εσυγκλόνισε στο πιο βαθύ σημείο τής ύπαρξής μας. Και τι να σου κάνει μετά…

0 Comments