Παυλίνα Παμπούδη: Από το “Ο Λεπτουργός”. (αποσπασμα)

(...) Η μητέρα   (Σε λίγο, μια μητέρα μπαίνει από το χολ του μέσα χρόνου. Κάτι αφήνει, κάτι παίρνει. Ταχτοποιεί με σίγουρες μικρές κινήσεις στον αέρα τους μικρούς εκρηκτικούς μηχανισμούς.…

0 Comments