ΒΑΛΤΕΡ ΠΟΥΧΝΕΡ: Ο Καρπαθιακός Τύπος και η λαϊκή στιχουργία.

Μια περίπτωση της «ενδιάμεσης λογοτεχνίας» μεταξύ προφορικότητας και εγγραμματοσύνης.   Οι εφημερίδες αποτελούν σήμερα ένα απο τα αγαπητά ερευνητικά αντικείμενα της σύγχρονης λαογραφίας, στην Ελλάδα και αλλού[1], και ένα από…

0 Comments