Βάλτερ Πούχνερ: Η συμβολική και τελετουργική σημασία του νερού στα ορθόδοξα Βαλκάνια

Το νερό είναι ένα από τα πιο πολύτιμα αγαθά στον κόσμο. Αυτό ισχύει και για τα συχνά ξηρά τοπία της Βαλκανικής, όπου η πραγματική σπουδαιότητα του φρέσκου τρεχούμενου νερού εκφράζεται…

0 Comments