Κωνσταντίνος Μπούρας: Παντελής Φλατσούσης- Θήβα: A Global Civil War. Εμπνευσμένο από τους Επτά επί Θήβας του Αισχύλου. Στο Μικρό Θέατρο τής Επιδαύρου.

Φαίνεται πως η καραντίνα και η κατά μόνας θέασις παντοειδών θεαματο-ακροαμάτων επηρέασε δραστικά (και δραματικά) τόσο την αισθητική μας όσο και την (εγγενή) αίσθηση τού ρυθμού που διαθέτουμε ως ανθρώπινο…

0 Comments