You are currently viewing Παυλίνα Παμπούδη: Η Παναγία της ορθοδοξίας, η χιλιονοματούσα.

Παυλίνα Παμπούδη: Η Παναγία της ορθοδοξίας, η χιλιονοματούσα.

Καταπατώντας τα χωράφια του Δημήτρη Καλοκύρη, παρουσιάζουμε, λόγω Δεκαπενταύγουστου,  μερικές από τις άπειρες επωνυμίες της Παναγίας – της «Χιλιονοματούσας».. Άλλες  της αποδίδουν ιδιότητες (Παραμυθία, Γοργοεπήκοος, Βουνογιάτρισσα (!), άλλες οφείλονται σε αντίστοιχες εικόνες της (Δεξιοκρατούσα, Τριχερούσα (!) Γαλακτοτροφούσα), πολλές της προσδίδουν εντοπιότητα (Καστρινή, Κανάλα, Ρουμελιώτισα).  Πάντως, όλες, αρχαιοπρεπείς (Ιμερόεσσα) , θεολογικές (Παμμακάριστος), ή λαϊκότροπες (Θεομάνα), είναι λίγο- πολύ ποιητικές και «αγαπησιάρικες»!

«Οικειωτάτη» είναι ένα από τα ονόματα της κι αυτό δείχνει το πόσο κοντά την νιώθουν οι πιστοί της. Να και μερικές άλλες:

 Αγία Σκέπη  *  Αγιοδεκτινή *  Αγιολούσαινα *  Αγνή *  Αγριλιώτισσα * Αειμακάριστος *  Αειμεσιτεύουσα *  Αθηνιώτισσα *  Αιματούσα *  Ακατάβλητος *  Ακατάφλεκτη *  Ακήραση *  Αλεπινή *  Αληθινή* Αλλοιώτισσα *  Αλόχη *  Αματίτση *  Αμεμπτος *  Αμετάθετος * Αμόλυντος *  Αμωμη * Ανασσα * Αναφωνήτρια *  Αντιφωνήτρια *  Αξιον Εστί *  Απείρανδρος *  Απειρόγαμος *  Απρόσιτος *  Αρακιώτισσα *  Αράπισσα *  Αρβανίτισσα *  Αρχαγγελιώτισσα *  Αρχισπορίτισσα *  Ασπραγγέλου *  Ασύγκριτη * Αυγουστιανή *  Αφέντρικα * Αφέντρα *  Αφθορος *  Αφροδίτισσα * Αχειροποίητος *  Αχραντος *  Βασίλισσα *  Βασιληγενέτειρα *  Βελανιδιά *  Βηματάρισσα *  Βλέπουσα *  Βοήθεια * Βούλιστα *  Βουνογιάτρισσα *  Βουνού *  Βράχου *  Βρεφοκομούσα *  Βρεφοκρατούσα *  Βρεφουργήσασα *  Βρεχούσα *  Βροχής * Γαλακτίνη * Γαλακτοτροφούσα *  Γαλανή *  Γαλανούσα *  Γαλατιανή *  Γαλατούσα * Γαλαχτοτροφία *  Γαλαχτοφορούσα *  Γαλουχιώισσα *  Γέννας * Γερόντισσα *  Γιαλούσα * Γιάτρισσα *  Γκαβή *  Γλυκιώτισσα *  Γλυκοκυματούσα * Γλυκοφιλούσα *  Γλωσσά *  Γοργόνα *  Γοργοεπήκοος *  Γουμένισσα * Γούντα *  Γραφιώτισσα *  Γρηγορίτσα *  Γρηγορούσα *  Γωνιά * Δακρυρροούσα * Δαμάστα *  Δέηση *  Δεκαπεντούσα *  Δένδρου *  Δεξιοκρατούσα *  Δεόμενη *  Δερμάτα *  Δέσποινα *  Δημοκράνια *  Διακονούσα *  Διασώζουσα * Δικαιόκριτος *  Δικαιότατη *  Δοξάρισσα * Δακρύβρεχτος *  Εγγυήτρια * Εκατονταπυλιανή *  Εκκλησιάρχουσα *  Εικονίστρια *  Ελεημονήτρια *  Ελαία *  Ελέους * Ελεούσα *  Ελευθερώτρια *  Ελπιδοφόρα *  Ελπϊς Πιστών *  Ελωνα * Ένθρονη *  Εξακουστή * Εξοχική *  Επακούουσα *  Επανωχωριανή *  Επουράνιος * Επουράνιος Πύλη *  Επταβηματούσα *  Ερυπιανή * Εσφαγμένη *  Ευαγγελίστρα *  Ευρετή *  Εύσπλαχνος *  Ζυλή *  Ζωάρκεια *  Ζωήρρυτος *  Ζωηφόρος *  Ζωοδότειρα * Ζωοδότρα *  Ζωοδόχος *  Ζωοπηγή *  Ζωοπόρος *  Ζωοτόκος *  Ηγήτρια *  Ηγουμένη *  Ηδύπνους * Ηλιόκαλη *  Ηλιοτόκος * Θαλασσινή * Θαλασσίτρα * Θαλασσομάχισσα * Θαλασσομαχούσα *  Θαρεινή *   Θεάλεχτη *  Θεοδίδαχτη *  Θεοδόξαστη *  Θεόκλητη *  Θεοκτήτωρ * Θεοκόσμητη *  Θεόληπτος *  Θεομάνα * Θεομητροπρεπεστέρα * Θεοσκέπαστη *  Θεοτίμητη *  Θεοτόκος *  Θεουργία *  Θεόφραστος * Θεόφρων *  Θευαγέστατη *  Θρηνούσα *  Θρηνωδούσα *  Ίαμα *  Ίαση *  Ιερόβλαστος *  Ιερομήτις *  Ιλαρώτατη *  Ιμερόεσσα *  Ισηγορία * Καθαρών *  Καθρέπτης *  Καλαθή *  Καλάμου *  Καλλίτοκος *  Καματερός *  Καμένη * Κάμπου *  Κανάλα *  Κανδήξη *  Κανταριώτισσα *  Καπνικαρέα * Καρδιοβαστάζουσα *  Καρδιώτισσα *  Καρποφορούσα *  Καρύπη *   Κάστρου *  Κατάκαρπος * Καταλωνική *  Κατάπαυση *  Καταπολιανή *  Καταφυγή *  Καψοδερματούσα *  Κερά *  Κέρνιτσα *  Κεχαριτωμένη *  Κεχρινιώτισσα *  Κηπουραίων *  Κισσιώτισσα *  Κιτιού *  Κλειδί του Παραδείσου *  Κλεφτοπαναγιά * Κοιμητηρίων *  Κόκκινη *  Κολοκυθιώτισσα *  Κολυβιανή *  Κορκοδειλιά *  Κορυφή *  Κοσμοπόθητος *  Κοσμοσώτειρα *  Κοσυφοίνισσα * Κουμπελίδικη *  Κουνοπιώτισσα *  Κουροτρόφος * Κουτσουρώ *  Κουφή *  Κουφή Πέτρας *  Κοφινή * Κρεμαστή *  Κρομμυδιώτισσα *  Κτιστή *  Κτιτόρισσα * Κυρά Ξένη * Κυρία των Αγγέλων * Κώμη * Λαγουδιανή * Λαμπρότατη *  Λαμπροφορία * Λαοδηγήτρια *  Λαού *  Λάχνη *  Λεφένα *  Λεχούσα * Λιβαδιώτισσα *  Λιόσα *  Λογκοβάρδα *  Λοιμιώτισσα *  Λουβαρά *  Μαγαζιώτισσα *  Μακελάρια * Μαλεβή * Μανδαλάκη *  Μανεδή *  Μαντιλούσα *  Μαραθούντα * Μαρία *  Μαστών*  Μαύρη *  Μαυριώτισσα *  Μαυρομμάτα * Μαχαιρωμένη *  Με τους κρίνους * Μεγαλόχαρη *  Μεσοσπορίτισσα *  Μητέρα *  Μικρά *  Μολυβδοσκέπαστη *  Μοναρκά *  Μυροβλύτισσα *  Μυρτενή *  Μυρτιδιώτισσα *  Μυφελαιώτισσα *  Νάπα *  Νάσσα *  Νέα *  Νέγρων * Νεοφάνεισσα *  Νεοφορούσα * Νικοποιός *  Νυμφοτόκος *  Ξενοβλήτης *  Ξεσκλαβώτρα *  Ξεσπορίτισσα * Ξηροκαμπίτισσα *  Ξυνήγορος * Οδηγήτρια *  Οικειώτατη *  Οικονόμισσα *  Ολβιόδωρος *  Ολυμπιώτισσα *  Ομόθεος *  Ομονοούσα *  Ορθοκωστά *  Οσιώτατη *  Πάθους *  Παιδεύσασα *  Παλαιολογίνα *  Παλατιανή * Παμμακάριστος *  Παναγιόχορτο *   Πανάχραντος *  Παντάνασσα *  Παντευλόγητη *  Πάντιμος *  Παντόχαρα *  Πάντων χαρά *  Παραμυθία *  Παρηγορήτρα *  Παρθένα *  Παυσολύπη *  Πελαγονίτισσα *  Περίβλεπττος *  Περλιγού *  Πετραϊδα *  Πλαγιά *  Πλατυτέρα *  Πολίτισσα *  Πολυσπορίτισσα *  Πονολύτρια *  Πόνου *  Πουλάτη *  Πρέσβειρα * Προαναγγελλομένη *  Προπύλη *  Προσηγορία *  Προσίστισσα *  Προστάτρια *  Προσφυγιά *  Πυροβολήθείσα * Ραγίου *  Ραχοπήδη *  Ρόδο το Αμάραντο *  Ρόμβη *  Ρουμελιώτισσα * Σεπτεμβριανή * Σημάου * Σκάλα του Ουρανού *  Σκαλωτή *  Σκιαδενή *  Σουμελά *  Σπηλιώτισσα *  Στεφάνα *  Σώματα *  Σωτήρα * Ταξιδιάρα *  Ταταρνώτισσα *  Tης Βάτου * Τίμια Σκέπη * Τιμιωτέρα * Τοπλoύ * Του Χάρου * Τουρλιανή * Τριχερούσα * Τροβάτου * Τρουλή * Τρυπητή * Τρυφερούσα * Τσαμπίκα * Τσυκκώτισσα * Υπέρμαχος *  Υψηλή *  Φανερουλιώτισσα *  Φανερωμένη *  Φαρμακολύτρα *  Φιδιώτισσα * Φιδοττοταμιανή *  Φιδούσα *  Φλεβαριανή *  Φοβερά Προστασία * Χαιρετισμών *  Χαλκοπρατειών *  Χελιδονού *  Χιλιονοματούσα * Χοζοβιώτισσα *  Χρυσαφίτισσα *  Χρυσοβαλάντη *  Χρυσογαλούσα *  Χρυσοδαφνιώτισσα *  Χρυσοκαστριώτισσα *  Χρυσοκελλαριά * Χρυσοπηγή *  Χρυσοσκαλίτισσα *  Χρυσοσπηλιώτισσα * Ψυχοσώστα * Ψυχοσώτρια *

 

Παυλίνα Παμπούδη

Η Παυλίνα Παμπούδη σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου (Ιστορία – Αρχαιολογία) και παρακολούθησε μαθήματα Μαθηματικών στη Φυσικομαθηματική Σχολή και ζωγραφικής στην Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα και στο κολέγιο Byahm Show School of Arts του Λονδίνου. Έχει εκδώσει μέχρι στιγμής 15 ποιητικές συλλογές, 3 βιβλία πεζογραφίας, περισσότερα από 40 βιβλία δήθεν για παιδιά και 31 μεταφράσεις λογοτεχνικών έργων. Επίσης, έχει κάνει 3 ατομικές εκθέσεις ζωγραφικής, και έχει γράψει σενάρια για το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, καθώς και πολλά τραγούδια.

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.