You are currently viewing Δημήτρης Γαβαλάς: Υλικό και Σχόλια 29 –  Emma Rounds

Δημήτρης Γαβαλάς: Υλικό και Σχόλια 29 – Emma Rounds

Σε πολλές προηγούμενες αναρτήσεις ασχολήθηκα με ποιητές που εμπνεύστηκαν και γενικώς εξύμνησαν τον Ευκλείδη, που είναι και οι περισσότεροι. Στην τελευταία τής σειράς ο Archibald MacLeish τον κατέταξε αρνητικά. Στη σημερινή ανάρτηση συναντάμε ένα σπάνιο ποίημα, μια παρωδία της Ευκλείδειας Γεωμετρίας από την Emma Rounds. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια πληροφορία γι’ αυτή, εκτός του ότι συμπεριλαμβάνεται στην Ανθολογία του 1958 ‘Fantasia Mathematica’ μαζί με ηχηρά ονόματα, όπως οι Aldous Huxley, Martin Gardner, H.G. Wells, George Gamow, G.H. Hardy, Robert Heinlein, Arthur C. Clarke, κ.ά.

         

  1. Υλικό

 

Emma Rounds

 

Plane Geometry

 

‘Twas Euclid, and the theorem pi
Did plane and solid in the text,
All parallel were the radii,
And the ang-gulls convex’d.

 

“Beware the Wentworth-Smith, my son,
And the Loci that vacillate;
Beware the Axiom, and shun
The faithless Postulate.”

 

He took his Waterman in hand;
Long time the proper proof he sought;
Then rested he by the XYZ
And sat awhile in thought.

 

And as in inverse thought he sat
A brilliant proof, in lines of flame,
All neat and trim, it came to him,
Tangenting as it came.

 

“AB, CD,” reflected he–
The Waterman went snicker-snack–
He Q.E.D.-ed, and, proud indeed,
He trapezoided back.

 

“And hast thou proved the 29th?
Come to my arms, my radius boy!
O good for you! O one point two!”
He rhombused in his joy.

 

‘Twas Euclid, and the theorem pi
Did plane and solid in the text;
All parallel were the radii,
And the ang-gulls convex’d.

 

 

Emma Rounds

 

Επιπεδομετρία

 

Ήταν ο Ευκλείδης και το θεώρημα για το πι

έφτιαξαν το επίπεδο και το στερεό στο βιβλίο.

Όλες οι ακτίνες ήταν παράλληλες

και οι γωνίες-γλάροι κυρτωμένες.

 

“Πρόσεχε τους Wentworth-Smith, γιε μου

και τους αμφίβολους Γεωμετρικούς Τόπους.

Πρόσεχε το Αξίωμα και απόφυγε

το δολερό Αίτημα”.

 

Πήρε το στυλό στο χέρι.

Καιρό έψαχνε τη σωστή απόδειξη.

Ύστερα ξεκουράστηκε στο ΧΥΖ

και σκέφτηκε για λίγο.

 

Και καθώς σκέφτηκε αντίστροφα

μια ευφυής απόδειξη, σε γραμμές φωτιάς

ακριβής και απέριττη, του ήρθε.

Εφαπτόμενη καθώς ερχότανε.

 

“ΑΒ, ΓΔ” σκέφτηκε αυτός-

το στυλό πήγαινε πέρα δώθε-

ΟΕΔ και πραγματικά περήφανος

τραπεζιώθηκε.

 

“Έχεις αποδείξει την 29η;

Έλα στην αγκαλιά μου, ακτινικό μου αγόρι!

Καλό για σένα! Το ένα σημείο δύο!”.

Ρομβοποιούσε μες στη χαρά του.

 

Ήταν ο Ευκλείδης και το θεώρημα για το πι

έφτιαξαν το επίπεδο και το στερεό στο βιβλίο.

Όλες οι ακτίνες ήταν παράλληλες

και οι γωνίες-γλάροι κυρτωμένες.

 

  1. Σχόλια

 

(i) Το ποίημα της Emma Rounds, “Plain Geometry”, που δημοσιεύτηκε το 1925, αποτελεί αφενός παρωδία της Ευκλείδειας Γεωμετρίας και αφετέρου απομίμηση του Lewis Carroll.

 

(ii) Οι Wentworth-Smith είναι οι George Wentworth και David Eugene Smith, οι οποίοι ήταν συγγραφείς πολλών σχολικών μαθηματικών βιβλίων στις αρχές του εικοστού αιώνα. Το αναφερόμενο Plane Geometry είναι έκδοση του 1913 των Wentworth και Smith.

 

(iii) Το Waterman είναι το γνωστό στυλό.

 

(iv) Το ποίημα θαυμάστηκε πολύ στην εποχή του γιατί πρόκειται, ανάλογα με την οπτική, για ένα ποίημα υπέρ ή κατά επιστήμης, Μαθηματικών, τεχνολογίας, διαστήματος, αποκάλυψης, απανθρωποποίησης, απογοήτευσης, προσανατολισμένου στο μέλλον, το οποίο δημοσιεύτηκε κατά την λεγόμενη Εποχή του Ραδίου (Radium Age) του  Science Fiction, περίπου 1900–1935. Και επειδή σήμερα ζούμε πια σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο, μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος τι αντίστοιχο έγραφαν οι Έλληνες ποιητές την εποχή εκείνη.

 

(v) Q.E.D.-Λατινική συντομογραφία του Quod Erat Demonstrandum: “Αυτό που έπρεπε να αποδειχθεί.” Το Q.E.D. μπορεί να εμφανιστεί στο τέλος ενός κειμένου για να υποδηλώσει ότι το επιχείρημα του συγγραφέα έχει μόλις αποδειχθεί. Στα ελληνικά γράφουμε ΟΕΔ (Όπερ Έδει Δείξαι).

 

(vi) Η πρόταση 29 λέει ότι ‘η ευθεία που τέμνει δυο παράλληλες ευθείες σχηματίζει τις εντός εναλλάξ γωνίες ίσες, τις εντός-εκτός και επί τα αυτά γωνίες ίσες και τις εντός και επί τα αυτά παραπληρωματικές’ (σχολικά Μαθηματικά). Η πρόταση 29 είναι η πρώτη των Στοιχείων για την απόδειξη της οποίας απαιτείται το 5ο Αίτημα –δολερό το ονομάζει η ποιήτρια.

*

* *

Με ευχαριστίες και θαυμασμό στον Lewis Carroll. Ήμουν πάντα θαυμαστής της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων (Alice in Wonderland) -αλλά ίσως για διαφορετικούς λόγους από τους περισσότερους. Στο κολέγιο εκτέθηκα στα μαθηματικά του Charles Dodgson, γνωστού και ως Lewis Carroll. Το Alice’s Adventures in Wonderland και η συνέχειά του Through the Looking-Glass είναι γεμάτα με λογικούς γρίφους. Το ίδιο και τα ποιήματά του “The Hunting of the Snark” και “Jabberwocky”. Ο Dodgson ήταν καλός μαθηματικός, και όχι μόνο στη Λογική. Έκανε επίσης καλή δουλειά στη Γεωμετρία και στην Άλγεβρα Πινάκων.

*

* *

Rounds, Emma, “Plain Geometry”. In Creative Youth, Hughes Mearns, © 1925 by Doubleday & Company, Inc., New York.

 

Fadiman, Clifton (ed.), Fantasia Mathematica, © 1958 Simon & Schuster, Inc. Published in 1997 by Copernicus, an imprint of Springer-Verlag New York, Inc.

*

* *

Το πρωτότυπο ποίημα του Lewis Carroll που μιμήθηκε η Rounds:

LEWIS CARROLL

 

Jabberwocky

 

’Twas brillig, and the slithy toves

Did gyre and gimble in the wabe:

All mimsy were the borogoves,

And the mome raths outgrabe.

 

“Beware the Jabberwock, my son!

The jaws that bite, the claws that catch!

Beware the Jubjub bird, and shun

The frumious Bandersnatch!”

 

He took his vorpal sword in hand;

Long time the manxome foe he sought—

So rested he by the Tumtum tree

And stood awhile in thought.

 

And, as in uffish thought he stood,

The Jabberwock, with eyes of flame,

Came whiffling through the tulgey wood,

And burbled as it came!

 

One, two! One, two! And through and through

The vorpal blade went snicker-snack!

He left it dead, and with its head

He went galumphing back.

 

“And hast thou slain the Jabberwock?

Come to my arms, my beamish boy!

O frabjous day! Callooh! Callay!”

He chortled in his joy.

 

’Twas brillig, and the slithy toves

Did gyre and gimble in the wabe:

All mimsy were the borogoves,

And the mome raths outgrabe.

 

 

 

 

 

 

Δημήτρης Γαβαλάς

O Δημήτρης Γαβαλάς γεννήθηκε στην Κόρινθο το 1949. Σπούδασε Μαθηματικά, Κυβερνητική και Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου σε μεταπτυχιακές σπουδές και Ψυχολογία του Βάθους σε ελεύθερες σπουδές. Εκπόνησε Διδακτορική Διατριβή με θέμα τα Μαθηματικά, τη Θεμελίωση και τη Διδακτική τους. Αρχικά εργάστηκε ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ως Ερευνητής στο Κέντρο Ερευνών «Δημόκριτος». Στη συνέχεια εργάστηκε στην εκπαίδευση ως καθηγητής Μαθηματικών. Συνεργάστηκε με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (στη συγγραφή Προγραμμάτων Σπουδών & σχολικών βιβλίων και σε άλλα εκπαιδευτικά θέματα). Εργάστηκε επίσης στη Βαρβάκειο Σχολή, και συνέχισε ως Σχολικός Σύμβουλος. Για το πνευματικό του έργο, έχει τιμηθεί από τον Δήμο Κορινθίων. Το δοκίμιό του για τον Οδυσσέα Ελύτη έλαβε κρατική διάκριση, ενώ το ποίημα «Φανταστική Γεωμετρία» περιελήφθη στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ τάξης του Γυμνασίου.

Έργα του Δημήτρη Γαβαλά:

Ποίηση

Σπουδές. Αθήνα, 1973.
Μετάβαση στο Όριο. Αθήνα, 1974.
Ανέλιξη. Αθήνα, 1975.
Δήλος. Αθήνα, 1976.
Εσωτερική Αιμομιξία. Αθήνα, 1977.
Η Πάλη με το Άρρητο. Αθήνα, 1978.
Ελεγείο. Αθήνα, 1979.
Τα Εξωστρεφή. Αθήνα, 1980.
“Η Του Μυστικού Ύδατος Ποίησις“. Αθήνα 1983.
Το Πρόσωπο της Ευτυχίας. Κώδικας, Αθήνα, 1987.
Απλά Τραγούδια για έναν Άγγελο. Κώδικας, Αθήνα, 1988.
Φωτόλυση. Κώδικας, Αθήνα, 1989.
Ακαριαία. Κώδικας, Αθήνα, 1994.
Σύμμετρος Έρωτας Ή Τα Πρόσωπα του Αγγέλου. Γαβριηλίδης, Αθήνα, 1996
Άγγελος Εσωτερικών Υδάτων. Γαβριηλίδης, Αθήνα, 1998.
Το Λάμδα του Μέλλοντος. Γαβριηλίδης, Αθήνα, 2003.
Ποιήματα 1973-2003: Επιλογή. Γαβριηλίδης, Αθήνα, 2004.
Ου Παντός Πλειν. Γαβριηλίδης, Αθήνα, 2006.
Στη Σιωπή του Νου. Γαβριηλίδης, Αθήνα, 2013.
Δίχως Μαγνητόφωνα Φωνόγραφους Δίσκους και Μαγνητοταινίες. Γαβριηλίδης, Αθήνα, 2016.

Δοκίμιο

Η Εσωτερική Διαλεκτική στη «Μαρία Νεφέλη» του Οδυσσέα Ελύτη. Κώδικας, Θεσσαλονίκη, 1987. (σσ. 94).
Ψυχο-Κυβερνητική και Πολιτική: Αναλυτική Θεώρηση του Πολιτικού Φαινομένου. Κώδικας, Αθήνα, 1989. (σσ. 40).
Αισθητική και Κριτική Θεωρία των Αρχετύπων: Θεωρητικά Κείμενα και Εφαρμογές. Κώδικας, Αθήνα, 1999. (σσ. 202).

Μετάφραση – Εισαγωγή – Σχόλια
Nicoll, M. Ψυχολογικά Σχόλια στη Διδασκαλία του Γκουρτζίεφ. Γαβριηλίδης, Αθήνα, 1997. (σσ. 96).


Επιστημονικά Βιβλία

Πρότυπα και Χαρακτήρας Κυβερνητικών Συστημάτων: Συμβολή στη Θεωρητική Κυβερνητική – Ένα Μαθηματικό Μοντέλο. Πάτρα, 1977 και Αθήνα, 1993 . (Διδακτορική Διατριβή). (σσ. 250).
Η Θεωρία Κατηγοριών ως Υποκείμενο Πλαίσιο για τη Θεμελίωση και Διδακτική των Μαθηματικών: Συστημική Προσέγγιση της Εκπαίδευσης. Πάτρα, 2000. (Διδακτορική Διατριβή). (σσ. 350).
Θέματα από τα Σύγχρονα Μαθηματικά 1: Μη-συμβατική Ανάλυση, Ασαφή Σύνολα, Η έννοια της Μη-διακριτότητας. Εκδόσεις 3 4 5, Αθήνα, 2005. (σσ. 190).
Θέματα από τα Σύγχρονα Μαθηματικά 2: Πρώτη Μύηση στη Θεωρία Κατηγοριών. Εκδόσεις 3 4 5, Αθήνα, 2006. (σσ. 330).
Το Αρχέτυπο του Τυχερού Παιχνιδιού: Για την Τύχη, τη Μαντική και τη Συγχρονότητα Σύμφωνα με τις Απόψεις των C. G. Jung και M.- L. von Franz. Γαβριηλίδης, Αθήνα, 2006. (σσ. 280). (Σε συνεργασία).
On Number’s Nature. Nova Publishers, NY, 2009 (pp. 70).
Συστημική: Σκέψη και Εκπαίδευση – Συμβολή στο Ζήτημα της Εκπαίδευσης. Εκδόσεις Γαβριηλίδης, Αθήνα, 2011. (σσ. 310).
Αρχετυπικές Μορφογενέσεις. Γαβριηλίδης, Αθήνα, 2012.
Θέματα από τα Σύγχρονα Μαθηματικά 3: Για τη Φύση του Αριθμού. Εκδόσεις 3 4 5, Αθήνα, 2012. (σσ. 360).
Αρχέτυπο: Η Εξέλιξη μιας Σύλληψης στον Τομέα της Γνώσης. Εκδόσεις 3 4 5, Αθήνα, 2015. (σσ. 320).
Κυβερνητική: Αναζητώντας την Ολότητα. Εκδόσεις 3 4 5, Αθήνα, 2016. (σσ. 400).

Κρατικά Σχολικά Βιβλία
Οδηγίες για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών στην Α΄ Τάξη Λυκείου. (Σε συνεργασία). ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1997.
Μαθηματικά Θετικής Κατεύθυνσης για τη Β΄ Τάξη Λυκείου. (Σε συνεργασία). ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1998 – 2015.
Λογική: Θεωρία και Πρακτική για τη Γ΄ Τάξη Λυκείου. (Σε συνεργασία). ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1999-2015.
Οδηγίες για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο και το Λύκειο (Σε συνεργασία). ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1998 – 2008.
Μιγαδικοί Αριθμοί. Κεφάλαιο στο: Μαθηματικά Θετικής Κατεύθυνσης για τη Γ΄ Τάξη Λυκείου (Σε συνεργασία). ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1999-2015.Δημοσίευσε επίσης πλήθος άρθρων σε εφημερίδες και περιοδικά για θέματα εκπαίδευσης, πολιτικής, λογοτεχνίας κτλ.

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.