You are currently viewing Δημήτρης Γαβαλάς: Υλικό και Σχόλια 31 –  Yehuda Amichai

Δημήτρης Γαβαλάς: Υλικό και Σχόλια 31 – Yehuda Amichai

Είπα σε φίλο, παλιό χαρτοπαίκτη, ότι από την τελευταία ανάρτηση ‘Υλικό και Σχόλια 30’ θέλω να πάω στην 31 και με απέτρεψε λέγοντάς μου ότι θα καώ: κανένας δεν τραβάει από το 30 περιμένοντας να έρθει άσσος. Έτσι το ανέβαλα και διάλεξα άλλο θέμα. Αλλά δυστυχώς και με αυτό ‘κάηκα’, οπότε επιστρέφω και τραβάω για 31, έτσι και αλλιώς μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα –ίδωμεν.

 

  1. Υλικό

Ο Yehuda Amichai γεννήθηκε το 1924 στη Γερμανία και απεβίωσε το 2000 στο Ισραήλ. Ήταν Ισραηλινός ποιητής και συγγραφέας, ένας από τους πρώτους που έγραψε στην καθομιλουμένη Εβραϊκή στη σύγχρονη εποχή. Ο Amichai τιμήθηκε με πολλά βραβεία. Διακρίθηκε κυρίως για την ποίησή του που μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες.

 

Yehuda Amichai

 

A Math Book

 

I remember a problem in a math book

About a train that leaves from place A and another train

That leaves from place B. When will they meet?

No one ever asked what happens when they meet

Will they stop, or pass each other, or collide?

 

None of the problems was about a man who leaves from place A

And a woman who leaves from place B. When will they meet,

Will they meet at all, and for how long?

As for that math book: Now I’ve reached

The final page with the answers.

Back then it was forbidden to look.

Now it is permitted. Now I check

Where I was right and where I was wrong

And know what I did well and what I did not do. Amen.

 

Βιβλίο Μαθηματικών

 

Θυμάμαι ένα πρόβλημα σε ένα βιβλίο Μαθηματικών

Σχετικά με ένα τρένο που φεύγει από τη θέση Α και ένα άλλο τρένο

Που φεύγει από τη θέση Β. Πότε θα συναντηθούν;

Κανένας δεν ρώτησε ποτέ τι γίνεται όταν συναντιούνται

Θα σταματήσουν, ή θα προσπεράσουν το ένα το άλλο, ή θα συγκρουστούν;

 

Κανένα από τα προβλήματα δεν αφορούσε έναν άνδρα που φεύγει από το μέρος Α

Και μια γυναίκα που φεύγει από το μέρος Β. Πότε θα συναντηθούν,

Θα συναντηθούν καθόλου και για πόσο;

Όσο για αυτό το βιβλίο Μαθηματικών: Τώρα έχω φτάσει

στην τελευταία σελίδα με τις απαντήσεις.

Τότε ήταν απαγορευμένο να κοιτάζω.

Τώρα επιτρέπεται. Τώρα ελέγχω

Πού ήμουν σωστός και πού ήμουν λάθος

Και γνωρίζω τι έκανα καλά και τι δεν έκανα. Αμήν.

  1. Σχόλια

Έχουμε εδώ άλλη μια περίπτωση όπου ένας ποιητής εμπνέεται από τα Μαθηματικά και μάλιστα τα εφαρμοσμένα και καθόλου υψιπετή: τη διαδικασία επίλυσης προβλήματος (problem solving). Ο ποιητής Yehuda Amichai γράφει ένα ποίημα βασισμένο στην έννοια της ιστορίας της ζωής μας ως βιβλίου προβλημάτων που πρέπει να λυθούν –συνιστά ένα problem solving. «Ένας άντρας φεύγει από τον τόπο Α, και μια γυναίκα φεύγει από τον τόπο Β. Όταν συναντηθούν/ θα συναντηθούν καθόλου και για πόσο καιρό;». Μόνο αργά στη ζωή, όταν φτάνουμε στο τέλος αυτού του βιβλίου, βλέπουμε τη σελίδα των απαντήσεων και ανακαλύπτουμε «πού ήμουν σωστός και πού ήμουν λάθος».

 

Πράγματι, μεγάλο μέρος της προ­σοχής μας εστιάζεται στην επίλυση προβλημάτων. Όμως, με τον όρο ‘πρό­βλημα’ δεν εννοούμε μόνον τα προβλήματα των σχολικών βιβλίων, όπως αυτό που παραθέτει αρχικά ο ποιητής, αλλά και τα λεγόμενα ‘ανοικτά προβλήματα’. Γενικά, ονομάζουμε ανοικτό το πρό­βλημα που μπορεί να ερμηνευτεί με πολλούς τρόπους και επομένως δέχεται δια­φορετικές λύσεις στη ζωή. Το γεγονός αυτό αναγκάζει τον άνθρωπο να πάρει πρωτοβουλίες κατά τη διάρκεια της επίλυσής του. Σε πολλές περιπτώσεις, μια διαφορετική δια­τύπωση ενός προβλήματος είναι αρκετή για να εισάγει ένα βαθμό πρωτοβουλίας.

Στο πρόβλημα που αναφερόμαστε, το ανοιχτό πρόβλημα, μπορεί να δί­δονται κάποιες υποθέσεις, αλλά ο άνθρωπος να μην ξέρει αν ισχύουν, οπότε πρέ­πει να διατυπώσει μόνος του εικασίες και μετά να βρει μίαν απάντηση. Άλλη πε­ρίπτωση είναι να δίδονται ασαφείς υποθέσεις, οπότε πρέπει να τις αποσαφηνίσει, ή να μη δίδονται καθόλου υποθέσεις, οπότε πρέπει να τις θέσει ο ίδιος. Τέλος, όλη η κατάσταση να συνιστά ένα προβληματισμό και με αυτόν ως πρότυπο ο άνθρωπος πρέπει να διατυπώσει ιδιαίτερα συγκεκριμένα προβλή­ματα. Έτσι έχουμε μια διαδικασία με βάση την οποία μετασχηματίζουμε εμπειρικές, καθημερινές ή κατασκευασμένες καταστάσεις σε μαθηματικά προβλήματα και μια διαδικασία αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων με τη βοήθεια οργανωμένων στρατηγικών με σκοπό την επίλυσή τους.

 

Προφανώς η διαδικασία της ανθρώπινης ζωής συνιστά ένα ανοικτό πρόβλημα και μόνο στο τέλος μπορούμε να καταλάβουμε «Πού ήμουν σωστός και πού ήμουν λάθος Και γνωρίζω τι έκανα καλά και τι δεν έκανα».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημήτρης Γαβαλάς

O Δημήτρης Γαβαλάς γεννήθηκε στην Κόρινθο το 1949. Σπούδασε Μαθηματικά, Κυβερνητική και Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου σε μεταπτυχιακές σπουδές και Ψυχολογία του Βάθους σε ελεύθερες σπουδές. Εκπόνησε Διδακτορική Διατριβή με θέμα τα Μαθηματικά, τη Θεμελίωση και τη Διδακτική τους. Αρχικά εργάστηκε ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ως Ερευνητής στο Κέντρο Ερευνών «Δημόκριτος». Στη συνέχεια εργάστηκε στην εκπαίδευση ως καθηγητής Μαθηματικών. Συνεργάστηκε με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (στη συγγραφή Προγραμμάτων Σπουδών & σχολικών βιβλίων και σε άλλα εκπαιδευτικά θέματα). Εργάστηκε επίσης στη Βαρβάκειο Σχολή, και συνέχισε ως Σχολικός Σύμβουλος. Για το πνευματικό του έργο, έχει τιμηθεί από τον Δήμο Κορινθίων. Το δοκίμιό του για τον Οδυσσέα Ελύτη έλαβε κρατική διάκριση, ενώ το ποίημα «Φανταστική Γεωμετρία» περιελήφθη στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ τάξης του Γυμνασίου.

Έργα του Δημήτρη Γαβαλά:

Ποίηση

Σπουδές. Αθήνα, 1973.
Μετάβαση στο Όριο. Αθήνα, 1974.
Ανέλιξη. Αθήνα, 1975.
Δήλος. Αθήνα, 1976.
Εσωτερική Αιμομιξία. Αθήνα, 1977.
Η Πάλη με το Άρρητο. Αθήνα, 1978.
Ελεγείο. Αθήνα, 1979.
Τα Εξωστρεφή. Αθήνα, 1980.
“Η Του Μυστικού Ύδατος Ποίησις“. Αθήνα 1983.
Το Πρόσωπο της Ευτυχίας. Κώδικας, Αθήνα, 1987.
Απλά Τραγούδια για έναν Άγγελο. Κώδικας, Αθήνα, 1988.
Φωτόλυση. Κώδικας, Αθήνα, 1989.
Ακαριαία. Κώδικας, Αθήνα, 1994.
Σύμμετρος Έρωτας Ή Τα Πρόσωπα του Αγγέλου. Γαβριηλίδης, Αθήνα, 1996
Άγγελος Εσωτερικών Υδάτων. Γαβριηλίδης, Αθήνα, 1998.
Το Λάμδα του Μέλλοντος. Γαβριηλίδης, Αθήνα, 2003.
Ποιήματα 1973-2003: Επιλογή. Γαβριηλίδης, Αθήνα, 2004.
Ου Παντός Πλειν. Γαβριηλίδης, Αθήνα, 2006.
Στη Σιωπή του Νου. Γαβριηλίδης, Αθήνα, 2013.
Δίχως Μαγνητόφωνα Φωνόγραφους Δίσκους και Μαγνητοταινίες. Γαβριηλίδης, Αθήνα, 2016.

Δοκίμιο

Η Εσωτερική Διαλεκτική στη «Μαρία Νεφέλη» του Οδυσσέα Ελύτη. Κώδικας, Θεσσαλονίκη, 1987. (σσ. 94).
Ψυχο-Κυβερνητική και Πολιτική: Αναλυτική Θεώρηση του Πολιτικού Φαινομένου. Κώδικας, Αθήνα, 1989. (σσ. 40).
Αισθητική και Κριτική Θεωρία των Αρχετύπων: Θεωρητικά Κείμενα και Εφαρμογές. Κώδικας, Αθήνα, 1999. (σσ. 202).

Μετάφραση – Εισαγωγή – Σχόλια
Nicoll, M. Ψυχολογικά Σχόλια στη Διδασκαλία του Γκουρτζίεφ. Γαβριηλίδης, Αθήνα, 1997. (σσ. 96).


Επιστημονικά Βιβλία

Πρότυπα και Χαρακτήρας Κυβερνητικών Συστημάτων: Συμβολή στη Θεωρητική Κυβερνητική – Ένα Μαθηματικό Μοντέλο. Πάτρα, 1977 και Αθήνα, 1993 . (Διδακτορική Διατριβή). (σσ. 250).
Η Θεωρία Κατηγοριών ως Υποκείμενο Πλαίσιο για τη Θεμελίωση και Διδακτική των Μαθηματικών: Συστημική Προσέγγιση της Εκπαίδευσης. Πάτρα, 2000. (Διδακτορική Διατριβή). (σσ. 350).
Θέματα από τα Σύγχρονα Μαθηματικά 1: Μη-συμβατική Ανάλυση, Ασαφή Σύνολα, Η έννοια της Μη-διακριτότητας. Εκδόσεις 3 4 5, Αθήνα, 2005. (σσ. 190).
Θέματα από τα Σύγχρονα Μαθηματικά 2: Πρώτη Μύηση στη Θεωρία Κατηγοριών. Εκδόσεις 3 4 5, Αθήνα, 2006. (σσ. 330).
Το Αρχέτυπο του Τυχερού Παιχνιδιού: Για την Τύχη, τη Μαντική και τη Συγχρονότητα Σύμφωνα με τις Απόψεις των C. G. Jung και M.- L. von Franz. Γαβριηλίδης, Αθήνα, 2006. (σσ. 280). (Σε συνεργασία).
On Number’s Nature. Nova Publishers, NY, 2009 (pp. 70).
Συστημική: Σκέψη και Εκπαίδευση – Συμβολή στο Ζήτημα της Εκπαίδευσης. Εκδόσεις Γαβριηλίδης, Αθήνα, 2011. (σσ. 310).
Αρχετυπικές Μορφογενέσεις. Γαβριηλίδης, Αθήνα, 2012.
Θέματα από τα Σύγχρονα Μαθηματικά 3: Για τη Φύση του Αριθμού. Εκδόσεις 3 4 5, Αθήνα, 2012. (σσ. 360).
Αρχέτυπο: Η Εξέλιξη μιας Σύλληψης στον Τομέα της Γνώσης. Εκδόσεις 3 4 5, Αθήνα, 2015. (σσ. 320).
Κυβερνητική: Αναζητώντας την Ολότητα. Εκδόσεις 3 4 5, Αθήνα, 2016. (σσ. 400).

Κρατικά Σχολικά Βιβλία
Οδηγίες για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών στην Α΄ Τάξη Λυκείου. (Σε συνεργασία). ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1997.
Μαθηματικά Θετικής Κατεύθυνσης για τη Β΄ Τάξη Λυκείου. (Σε συνεργασία). ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1998 – 2015.
Λογική: Θεωρία και Πρακτική για τη Γ΄ Τάξη Λυκείου. (Σε συνεργασία). ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1999-2015.
Οδηγίες για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο και το Λύκειο (Σε συνεργασία). ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1998 – 2008.
Μιγαδικοί Αριθμοί. Κεφάλαιο στο: Μαθηματικά Θετικής Κατεύθυνσης για τη Γ΄ Τάξη Λυκείου (Σε συνεργασία). ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1999-2015.Δημοσίευσε επίσης πλήθος άρθρων σε εφημερίδες και περιοδικά για θέματα εκπαίδευσης, πολιτικής, λογοτεχνίας κτλ.

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.