Παυλίνα Παμπούδη: Μικρό προσωπικό, συνειρμικό λεξικό -χ, ψ, ω

Χειμωνάς Να ο αδελφός που κατεβαίνει αιώνια! (…) Παραδόθηκε με μιαν επηρμένη ακινησία. Οι ποιητές έχουν ήδη αυτονεκρολογηθεί, αυτονεκρολογούνται διαρκώς, πότε ασυναίσθητα, πότε ηθελημένα. Κρυφά ή φανερά, τόπους τόπους, υπάρχουν…

0 Comments