Θέογνις: Απόδοση, Κώστας Καβανόζης  

115-116 Πολλοί τε πόσιος καὶ βρώσιός εἰσιν ἑταῖροι,                  ἐν δὲ σπουδαίῳ πρήγματι παυρότεροι.   Για το πιοτό και το φαΐ πολλοί οι σύντροφοι είναι, μα για τα σπουδαιότερα στα…

0 σχόλια