Γεωργία Παπαδάκη: Λειτουργίες της ανθρώπινης φυσιολογίας. Μέρος Α. ΛΟΞΥΓΓΑΣ – ΦΤΑΡΝΙΣΜΑ – ΓΑΡΓΑΛΑΩ.

Ο λόξυγγας ή λόξιγκας είναι ἡ λὺγξ-γγὸς των αρχαίων. Κατά μία εκδοχή η δυσετυμολόγητη λέξη λόξυγγας-λόξιγκας σχηματίστηκε από τον αμάρτυρο τύπο κλόξ-υγγας ← κλῶξος, ρηματικό ουσιαστικό τού αρχαίου κλώζω= κρώζω,…

0 σχόλια

Χρ. Δ. Αντωνίου: 4ο Συμπόσιο Γιώργου Σεφέρη στην Αγία Νάπα της Κύπρου.  

Είναι γνωστό πόσο ο Σεφέρης αγάπησε την Κύπρο, όταν το 1953 και 1954 επισκέφτηκε το νησί. Ήταν για τον ποιητή η αποκάλυψη ενός κόσμου που ταυτιζόταν με τον κόσμο του…

0 σχόλια