Ρόουζμαρι Κατάκαλος: ΤΟΠΙΟ ΑΟΡΑΤO – Μτφρ: Μαρία Τσάτσου

   Φόρος τιμής στην Ροζάριο Καστελλάνος[1]   Η Ροζάριο δεν έζησε αρκετά στην ψηφιακή εποχή μας και ασφαλώς δεν είδε ούτε ονειρεύτηκε οθόνες σε κάθε χέρι[2], ούτε πλημμύρες[3] στα κεφάλια…

0 Comments