Λένη Ζάχαρη: Πού να βρω μια Γ(γ)άζα;

Ἱμερόεσσ᾽, ἐρατή, πολυθάλμιε, παμβασίλεια, κλῦθι, μάκαιρ᾽ Ὑγίεια, φερόλβιε, μῆτερ ἁπάντων· Ορφικός ύμνος που μιλά για τη θεά Υγεία και την εξυμνεί με όλα αυτά τα επίθετα για να δείξει πόσο…

0 Comments