Έφη Φρυδά. Rebel Rebel. Arthur Rimbaud (20 Οκτ. 1854 – 10 Νοεμ.1891)

"Κατά συνέπεια ο ποιητής είναι πραγματικά κλέφτης της φωτιάς. Σηκώνει όλο το βάρος της ανθρωπότητας, ακόμα και των ζώων. Οφείλει να κάνει να ακουστούν, να ψαυτούν, να γίνουν αισθητά, τα…

0 Comments