Βάλτερ Πούχνερ: Παραδοσιακή κοινωνική δικτύωση και πελατειακό πολιτικό σύστημα

Ανάμεσα στις σύγχρονες θεματικές της λαογραφίας βρίσκεται, από την εποχή των Folklorica contemporanea του Δημ. Λουκάτου[1] η στρατιωτική λαογραφία[2], η λαογραφία των τροφίμων, η εορταστική εμφάνιση εμπορικών δρόμων των πόλεων,…

0 Comments