Δημήτρης Γαβαλάς: Μαθηματικές Τεχνικές στη Σύγχρονη Έρευνα των Κειμένων – Γράψε κι εσύ ένα ποίημα –μπορείς

Διάφορες Παλαιότερες Τεχνικές   Αρχικά, αξίζει σύντομη έστω αναφορά στην Ομάδα OULIPO (OUvroir de LIttérature POtentielle). Ιδρύθηκε στη Γαλλία από τον Raymond Queneau στις 24 Νοεμβρίου 1960 για αναζήτηση της…

0 Comments