ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ, Μητρική Γλώσσα: ΑΓΑΛΜΑ ‒ ΦΑΡΜΑΚΟ  

      Τις δύο αυτές λέξεις της αρχαίας ελληνικής που τις χρησιμοποιούμε αμετάβλητες, χωρίς καμιά διαφοροποίηση στον τύπο τους, επιλέξαμε να τις δούμε εδώ σε δύο αποσπάσματα από τον πλατωνικό διάλογο…

0 σχόλια