Δημήτρης Γαβαλάς: Ιστορίες από τον Παππού Πλάτωνα

Εκπαίδευση και Έλεγχος Υποψηφίων Αρχόντων   Ο Πλάτων στην Πολιτεία λέει ότι αυτοί που θέλουν να κυβερνήσουν την πόλη πρέπει να ξεκινάνε στα είκοσι χρόνια τους ειδική εκπαίδευση: Επί δέκα…

0 Comments