Δημήτρης Γαβαλάς: Ερώτημα για τη Συνείδηση

Μιλώντας σήμερα για κανονικότητα/ τάξη/ συμμετρία θέτουμε το ερώτημα “ποιος συνειδητοποιεί αυτή την κανονικότητα/ τάξη/ συμμετρία και τι ακριβώς τη συνιστά”. Η κανονικότητα/ τάξη/ συμμετρία υπάρχει τουλάχιστον ως προς τον…

0 Comments

Δημήτρης Γαβαλάς:Τα Μαθηματικά ως Τέχνη

1. Στους χώρους διαφόρων κλάδων των Μαθηματικών, ο μαθηματικός βασίζεται στο είδος της έμπνευσης που συνήθως συνδέουμε με τον καλλιτέχνη. Ο τελευταίος αισθάνεται πως έχει ένα θέμα, ή μία φράση…

0 Comments