Αργύρης Χιόνης: Όντα και μη όντα. Επίμετρο, Γιώτα Κριτσέλη. Εκδ. Κίχλη

Στις σελίδες αυτού του βιβλίου, αναμειγνύονται όλα σχεδόν τα είδη του λόγου, καταργώντας τα μεταξύ τους όρια. Το παραμύθι σμίγει με το δοκίμιο, το δοκίμιο με την ποίηση, η ποίηση…

0 σχόλια