Παυλίνα Παμπούδη: ΝΕΚΡΗ ΦΥΣΗ  

Πάλλεται το μαχαίρι, ανεβαίνει, περιίπταται Αλλάζει ξαφνικά κατεύθυνση Στέκει, στοχεύει, εφορμά, καρφώνεται στο κέντρο   Πάλι στο κέντρο των κύκλων των αθέατων Δονείται,  ζζζννν   Δεν έπρεπε να κοιτάζω τόσο…

0 σχόλια