Γεωργία Πολυκανδριώτη: Franz Kafka, Η Μεταμόρφωση, Μτφρ. Δημήτρης Δήμου, Εκδόσεις Ροές.

Μια κριτική προσέγγιση   Η Μεταμόρφωση του Κάφκα είναι μια ρεαλιστική ιστορία η οποία πλέκεται γύρω από το φανταστικό και συμβολικό εύρημα της μεταμόρφωσης του κεντρικού ήρωα σε κατσαρίδα. Ο…

0 Comments