Δημήτρης Γαβαλάς: Καιρός Σαρκάζει Σάρκα

Καιρός σαρκάζει σάρκα την καταλύει κάποτε.   Πέρα από αυτήν πηγάζουμε ό,τι αγαπάμε είμαστε.   Ό,τι αγαπάμε διαρκεί δημιουργεί τον Κόσμο.   Ψυχές σαρκάζουν τον καιρό γιατί αγαπούν αθάνατες.  …

0 σχόλια