Βάλτερ Πούχνερ: Λογοτεχνικές χρήσεις της λαογραφίας. Τρία παραδείγματα

 Μεγάλο μέρος της ελληνικής λογοτεχνίας μετά το ηθογραφικό κίνημα της λογοτεχνικής γενεάς του 1880, αλλά και σήμερα ακόμα, χαρακτηρίζεται από τη χρήση στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού. Εμπίπτει σ’ ένα φαινόμενο…

0 σχόλια