Ελένη Καρασαββίδου: Π. Χατζημωυσιάδης, Το χιόνι των Αγράφων. ΚΙΧΛΗ, 2021  1ο Μέρος

‘Κάποιοι έπρεπε να σωθούν και κάτι έπρεπε να μείνει απ’ όλη αυτήν την πορεία εκτός απ’ τις πατημασιές κι από τα πτώματα που αφήνανε στο χιόνι…’ Π. Χατζημωϋσιάδης το Χιόνι…

0 Comments