Θέογνις: Απόδοση, Κώστας Καβανόζης  

115-116 Πολλοί τε πόσιος καὶ βρώσιός εἰσιν ἑταῖροι,                  ἐν δὲ σπουδαίῳ πρήγματι παυρότεροι.   Για το πιοτό και το φαΐ πολλοί οι σύντροφοι είναι, μα για τα σπουδαιότερα στα…

0 Comments

Αρχίλοχος 67AD = 128W Απόδοση: Κώστας Καβανόζης

θυμέ͵ θύμ΄͵ ἀμηχάνοισι κήδεσιν κυκώμενε͵ †ἀναδευ δυσμενῶν δ΄ ἀλέξεο προσβαλὼν ἐναντίον στέρνον † ἐνδοκοισιν ἐχθρῶν πλησίον κατασταθεὶς ἀσφαλέως· καὶ μήτε νικέων ἀμφάδην ἀγάλλεο͵ μηδὲ νικηθεὶς ἐν οἴκωι καταπεσὼν ὀδύρεο͵ ἀλλὰ…

0 Comments
Read more about the article ΑΝΑΚΡΕΩΝ 88D = 72P = 78G Απόδοση Κώστας Καβανόζης
Anacreon. Marble. Roman copy of the 2nd century A.D. after a Greek original of the 5th century B.C. Inv. No. 491. Copenhagen, New Carlsberg Glyptotek.

ΑΝΑΚΡΕΩΝ 88D = 72P = 78G Απόδοση Κώστας Καβανόζης

πῶλε Θρηικίη, τί δή με λοξὸν ὄμμασι βλέπουσα νηλέως φεύγεις, δοκεῖς δέ μ᾽ οὐδὲν εἰδέναι σοφόν; ἴσθι τοι, καλῶς μὲν ἄν τοι τὸν χαλινὸν ἐμβάλοιμι, ἡνίας δ᾽ ἔχων στρέφοιμί σ᾽…

0 Comments

Ίβυκος (Απόδοση: Κώστας Καβανόζης

7D Ἔρος αὖτέ με κυανέοισιν ὑπὸ βλεφάροις τακέρ᾽ ὄμμασι δερκόμενος κηλήμασι παντοδαποῖς ἐς ἄπει- ρα δίκτυα Κύπριδος ἐσβάλλει· ἦ μὰν τρομέω νιν ἐπερχόμενον, ὥστε φερέζυγος ἵππος ἀεθλοφόρος ποτὶ γήραι ἀέκων…

0 Comments

Άσμα Ασμάτων, Κεφαλή β΄ (Απόδοση στη Νέα Ελληνική Κώστας Καβανόζης)  

Της Βίκυς     Ἐγώ ἄνθος τοῦ πεδίου, κρίνον τῶν κοιλάδων.   ὡς κρίνον ἐν μέσῳ ἀκανθῶν, οὕτως ἡ πλησίον μου ἀνὰ μέσον τῶν θυγατέρων.   ὡς μῆλον ἐν τοῖς…

0 Comments

Αλκμάν:  Απόδοση Κώστας Καβανόζης  

94D οὔ μ᾽ ἔτι, παρσενικαὶ μελιγάρυες ἱαρόφωνοι, γυῖα φέρην δύναται· βάλε δὴ βάλε κηρύλος εἴην, ὅς τ᾽ ἐπὶ κύματος ἄνθος ἅμ᾽ ἀλκυόνεσσι ποτήται νηδεὲς ἦτορ ἔχων, ἁλιπόρφυρος ἱαρὸς ὄρνις. Δε…

0 Comments

ΙΒΥΚΟΣ 6D, Απόδοση, Κώστας Καβανόζης

Ίβυκος 6D ἦρι μὲν αἵ τε Κυδώνιαι μηλίδες ἀρδόμεναι ῥοᾶν ἐκ ποταμῶν, ἵνα παρθένων κῆπος ἀκήρατος, αἵ τ᾽ οἰνανθίδες αὐξόμεναι σκιεροῖσιν ὑφ᾽ ἕρνεσιν οἰναρέοις θαλέθοισιν· ἐμοὶ δ᾽ ἔρος οὐδεμίαν κατάκοιτος…

0 Comments

ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ, απόδοση: Κώστας Καβανόζης

 58D = 130W Τοῖς θεοῖς† τ΄ εἰθεῖάπάντα†· πολλάκις μὲν ἐκ κακῶν ἄνδρας ὀρθοῦσιν μελαίνηι κειμένους ἐπὶ χθονί͵ πολλάκις δ΄ ἀνατρέπουσι καὶ μάλ΄ εὖ βεβηκότας ὑπτίους͵ κείνοις δ΄ ἔπειτα πολλὰ γίνεται…

0 Comments