Μάρθα Χριστοφόγλου: Ο θαυμαστός κόσμος των τερμιτών.

Είναι ξυλοφάγα Ισόπτερα έντομα που συναντώνται σε όλα τα μέρη της γης. Δεν έχουν συγγένεια με τα μυρμήγκια (Υμενόπτερα) ούτε με τα σαράκια ή άλλα Κολεόπτερα που οι προνύμφες τους…

0 Comments