Κάλι Κεχαγιά: τρία ποιήματα

 Τρίπτυχο   παιχνίδι Όταν της έδειξε το παιχνίδι με τα βότσαλα που αναπηδούσαν στην επιφάνεια της θάλασσας, ερωτεύθηκε όχι αυτόν αλλά τους ομόκεντρους κύκλους που άπλωναν γύρω τους σαν ηχητικά…

0 Comments